Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

Welkom bij de Oranjevereniging Beverwijk

 

Beste inwoners van Beverwijk,

 

Koning Willem-Alexander heeft aangegeven de traditie van Koninginnedag te willen voortzetten maar wel in een moderne vorm. Ditzelfde wil het bestuur van de Beverwijkse Oranjevereniging ook voor Koningsdag in Beverwijk.

 

Het motto dat we hierbij samen met het gemeentebestuur van Beverwijk, onze belangrijkste sponsor en partner, hanteren is:

 

vier Koningsdag gewoon in Beverwijk, er is genoeg te beleven.

 

In 2017 gaan we het even anders doen. Omdat de Breestraat opnieuw ingericht wordt verhuizen we dit jaar met alle activiteiten in de open lucht naar het Stationsplein en het parkeerterrein de Halve Maan.  Voor het eerst sinds jaren hebben een programma voor de hele dag van ’s ochtends 7 uur  tot ’s avonds 8 uur. We beginnen met de kindervrijmarkt en eindigen met een mooi muziek programma.

 

Het definitieve uitgebreide programma vindt U in onze Oranjekrant, die elk jaar twee weken voor Koningsdag huis aan huis wordt bezorgd. Niet in de bus gehad? In de bibliotheek van Beverwijk of op het stadhuis kunt u dan een exemplaar ophalen.

 

Op deze website zullen we U op de hoogte houden van de laatste stand van zaken.

 

Eigen initiatieven

Mochten er onder U nu inwoners zijn die leuke of aparte ideeën hebben of iets willen organiseren op of rond Koningsdag, dan horen wij dat graag. Wij staan open voor alle nieuwe (betaalbare)suggesties. Uiteraard passen  ook  wij ons  aan alle nieuwe feiten aan, al zullen er altijd bepaalde tradities blijven, die wij zeker in ere  willen houden! Via deze website zullen we iedereen op de hoogte houden van het plaatselijk gebeuren.

 

En tenslotte,  weet  U, dat U voor slechts  € 10 per jaar al lid bent van de Oranjevereniging Beverwijk?  Een ieder is van harte welkom, dus wees enthousiast, steun de Oranjevereniging en geef U op als lid, of door middel van een briefje naar postbus 205, 1940 AE Beverwijk.

 

We gaan allemaal onze Koningsdag vieren maar toch vooral moet het ook een Beverwijks feest gaan worden. Graag zien we in grote getale op het Stationsplein.

 

Het Bestuur van de Oranjevereniging Beverwijk