Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 25 mei 2023 staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. Dit jaar weer even wat later dan gebruikelijk.

De Algemene Ledenvergadering is natuurlijk primair bedoeld om enkele formele zaken zoals financiën en bestuursverkiezingen te regelen. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om als lid weer eens wat bijgepraat te worden over het wel en wee van de vereniging en bijvoorbeeld nieuwe ideeën aan te dragen. In het verleden was dit het moment waar het Bestuur het programma voor Koningsdag presenteert en de leden dus de primeur hebben. Net als voorgaand jaar leek het Bestuur het passender om de vergadering na Koningsdag te plannen om daarmee ruimschoots gelegenheid te geven om terug te kijken op Koningsdag.

Dus kom naar de ledenvergadering en laat het het Bestuur horen wat U ervan denkt en hoe U het ervaren hebt.

Graag weer tot ziens op 25 mei.

=========================================

Datum: woensdag 25 mei 2023

Plaats:  gebouw BHK,

Groenelaan 74, 1942 EH Beverwijk (0251-220698).

Tijd: 20:00 tot 22:00

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de jaarvergadering 11 mei 2022
 3. Ingekomen post
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financieel jaarverslag 2022
  • Verslag van de kascontrolecommissie
  • Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge bestuur
 6. Benoeming van kascontrolecommissie 2023
 7. Begroting 2024
 8. Bestuurssamenstelling en – verkiezing
 9. Contributie
 10. Statuten & WBTR en ANBI
 11. Koningsdag 2023 terugblik
 12. Wat verder nog ter tafel komt
 13. Sluiting vergadering

Bijgewerkt 24/5/2023