Algemene Ledenvergadering

Op 11 mei 2022 staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. Dit jaar wordt het nu wel echt noodzakelijk nadat we 2 jaar op rij gedwongen werden keer op keer uit veiligheidsoverwegingen vanwege het coronavirus de vergadering uit te stellen.

De Algemene Ledenvergadering is natuurlijk primair bedoeld om enkele formele zaken zoals financiën en bestuursverkiezingen te regelen. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om als lis weer eens wat bijgepraat te worden over het wel en wee van de vereniging en bijvoorbeeld nieuwe ideeën aan te dragen. In het verleden was dit het moment waar het Bestuur het programma voor Koningsdag presenteert en de leden dus de primeur hebben. Deze keer moeten we wat meer doen omdat het 3 jaar geleden is sinds de laatste ledenvergadering. Daarom leek het het Bestuur passender om de vergadering na Koningsdag te plannen om daarmee ruimschoots gelegenheid te geven om terug te kijken op 3 Koningsdagen.

Dus kom naar de ledenvergadering en laat het het Bestuur horen wat U ervan denkt en hoe U het ervaren hebt.

Graag weer tot ziens op 11 mei.

=========================================

Datum: woensdag 11 mei 2022

Plaats:  gebouw BHK,

Groenelaan 74, 1942 EH Beverwijk (0251-220698).

Tijd: 20:00 tot 22:00

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de jaarvergadering 15 maart 2018
 3. Ingekomen post
 4. Jaarverslagen 2019, 2020 en 2021
 5. Financieel jaarverslag 2019, 2020 en 2021
  1. Verslag van de kascontrolecommissie
  1. Goedkeuring financieel jaarverslagen en decharge bestuur
 6. Benoeming van kascontrolecommissie 2023
 7. Begroting 2022 en 2023
 8. Bestuurssamenstelling en – verkiezing
 9. Contributie
 10. Statuten & WBTR en ANBI
 11. Koningsdag 2020, 2021 en 2022
 12. Wat verder nog ter tafel komt
 13. Sluiting vergadering

Bijgewerkt 31/3/2022