ALV 2024 Bestuurssamenstelling

Bestuur schema van aftreden


Naam
FunctieBestuurslid sindsBenoemd tot/aftredend in
Mw. C. BilarsVoorzitter15.3.20182025
Dhr. G. HofmanPenningmeester10.3.20082024
Dhr. W.H.L. MoonenSecretaris19.3.20072024
Dhr. M. RosmanBestuurslid17.3.20102025

Regulier aftredend zijn de penningmeester en secretaris. Deze zijn niet herkiesbaar.

De overige leden van het bestuur hebben gezien de situatie ook aangegeven af te willen treden en niet meer herkiesbaar te zijn.

Het bestuur dient minimaal vijf leden te hebben.

 “Volgens artikel 10.2 van de statuten kunnen minimaal 10 leden schriftelijk tijdig bij het bestuur tegenkandidaten voordragen.”