Over ons

DE GESCHIEDENIS.

De Oranjevereniging Beverwijk, officieel geheten “Statutair Vereniging tot viering verjaardag van H.M. de Koningin” is formeel goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62. Dat betekent dat de vereniging inmiddels 110 jaar is. Het Bestuur van de Oranjevereniging is op zoek gegaan hoe in al die jaren Koninginnedag en Koningsdag is gevierd. Van Koningsdag weten we dat natuurlijk heel goed, dat hebben we allemaal zelf georganiseerd maar van 100 jaar Koninginnedag daarvoor is dat niet zo vanzelfsprekend. 

Her en der hebben we korte krantenknipsels van kranten gevonden. Ons notulenboek met jaarverslagen is opnieuw ter hand genomen en wordt nu gedigitaliseerd. Dat betreft al korte jaarverslagen van de periode 1953-1997. Dat geeft beiden een idee, er zijn alleen geen foto’s bij.  Het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland heeft een aantal foto’s van Koninginnedag van 1970-1984 van fotograaf Henk Honing gevonden. Dat vult al mooi aan. 

Hierbij hebben we ontdekt dat de Oranjevereniging Beverwijk zich vroeger Vereniging Koninginnedag noemde (waarschijnlijk vanwege die lange officiële naam). Zelfs hebben we nu een foto gevonden waarbij de vereniging zelfs een vlag had, zie de foto van Henk Honing gemaakt bij de Aubade op Koninginnedag 1971. (foto copyright © Historisch Genootschap Midden-Kennemerland).

Aubade Kennedyplein 1971

Zo weten we nu dat vroeger er veel publiek op de been was op Koninginnedag en dat er veel georganiseerd werd. De dag werd vroeg gestart goed hoorbare feestklanken van het Beverwijkse Trompettercorps van de BHK vanaf de Wijkertoren. Vervolgens voorstelling voor kinderen, muzikale rondgangen, volksdansen en aubade op het President Kennedyplein, om ’s middags te vervolgen met het Ruiterspringconcours langs de Wijk aan Duinerweg, damesvoetbal, op de Breestraat, de Westerhoutloop die ook door de Breestraat ging alwaar ook een jeugdmarkt was en tevens een beiaardbespeling. En ’s avonds een Oranjebal en natuurlijk als fantastische afsluiting altijd een vuurwerk.

De Oranjevereniging heeft wel het een en ander maar er zijn ook grote gaten. Wat zou het mooi zijn als Beverwijkers hun leuke en prettige herinneringen of ervaringen met Koninginnedag zouden willen delen. Als er wellicht ook daar plaatjes uit het familiealbum bij zijn, dat nog eens extra leuk. 

De Oranjevereniging Beverwijk neemt ze graag met grote dankbaarheid in ontvangst. U kunt ze sturen naar het secretariaat Scheijbeecklaan 9, 1942 LW Beverwijk of, wellicht tegenwoordig het makkelijkste, per email oranjevereniging.beverwijk@gmail.com

Bijgewerkt 5/4/2021