Jaarverslagen

Het Bestuur legt elk jaar verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering over het gevoerde beleid. Het inhoudelijke jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten van de vereniging. De goedgekeurde jaarverslagen worden op deze website gepubliceerd.

Update: 25/4/2023