Kindervrijmarkt – huisregels 2023

De kindervrijmarkt wordt gehouden op de Breestraat met daarnaast activiteiten op het Stationsplein.

De rijbaan van de Breestraat moet vrij blijven zodat de hulpverleningsdiensten zoals politie, brandweer, ambulance of snel ter plekke zijn kunnen. De rijbaan mag dus niet gebruikt worden. Dus de rijbaan moet zonder meer vrij blijven van alle obstakels. Ook de beide toegangen van de Breestraat moeten vrij blijven.

Tevens, voor de veiligheid van alle bezoekers is de gehele Breestraat gedurende de kindervrijmarkt voetgangersgebied en is (brom)fietsen niet toegestaan.

Zoals de naam aangeeft, is de kindervrijmarkt op Koningsdag uitsluitend bedoeld voor kinderen, die één dag per jaar voor echt geld spulletjes mogen verkopen op straat. Uiteraard mogen kinderen begeleid worden door hun ouders. Volwassen handelaren zijn daarom niet welkom op de kindervrijmarkt.

Hierop zal door de organisatie op worden gecontroleerd en handelaren worden verwijderd.

Op Koningsdag mag je vanaf 6:00 uur ‘s morgens tot uiterlijk 15.00 uur ’s middags bijna alles verkopen, behalve bederfelijke etenswaren en alcoholische drank.

Bederfelijke etenswaren verkopen is alleen toegestaan als je daarvoor een vergunning hebt. Je mag dus bijvoorbeeld wel verpakte zakjes chips en blikjes frisdrank verkopen.

Het verstrekken en/of drinken van meegebrachte alcoholische dranken is ook niet toegestaan.

Glazen mogen niet, plastic of papieren bekertjes wel.

Je mag geen dieren verkopen of andere zaken die verboden zijn door de wet op Koningsdag.

Ook mogen er geen balletjes pistolen, echt lijkende pistolen, steekmessen en/of lijkende voorwerpen worden getoond of verkocht.

Als je besluit om te gaan verkopen voor de vrijmarkt, zorg dan dat je op tijd zelf aanwezig bent. Het is op last van de gemeente niet toegestaan. Daarnaast maken we er alvast op attent maken, dat het niet toegestaan is om de “marktplekken” af te plakken met tape of iets dergelijks of gebruik van krijt of verf. Spijkers/pennen in de grond slaan is verboden. Een plek afzetten met linten en vervolgens lekker uitslapen op Koningsdag, werkt niet op deze feestdag. Je zal vroeg je bed uit moeten als je een goede plek wilt bemachtigen.

Verkoopplekken mogen alleen op het trottoir tussen de plantenbakken worden ingericht. Maak je plek niet groter dan nodig zodat iedereen een plekje kan krijgen.

Niet overal is het trouwens toegestaan om een verkoopplek te reserveren. Op diverse plekken worden afvalbakken en luidprekers geplaatst. Verplaats de bakken en luidsprekers niet!

Zorg ervoor dat je een karretje of iets dergelijks hebt. Gedurende de kindervrijmarkt is de Breestraat voetgangersgebied en is het dus verboden om met auto’s en (brom)fietsen erin te rijden, ook voor te laden en lossen voor de kindervrijmarkt. Dat is wel zo veilig en daar zal strikt op toegezien worden! 

Ook parkeren is verboden – overtreders worden weggesleept en kunnen een dure rekening tegemoet zien en dat wil je niet op zo’n feestelijke dag.

Er zijn trouwens voldoende parkeerplekken voor auto’s dichtbij op het Meerplein, Beverhof en Halve Maan. Voor fietsen is er een veilige plek in de ondergrondse fietsenstalling bij het station en voor bromfietsen de parkeerplaats naast de fietsenwinkel.

Je dient je verkoopplaats na gebruik schoon achter te laten. Heb je genoeg verkocht, dan ruim je de verkoopplek netjes op. Er staan op de kindervrijmarkt diverse vuilcontainers. Afval, overgebleven goederen en vuil dienen hierin gedeponeerd te worden. Vanaf 12:00 uur is ook de Kringloopwinkel Noppes op de Breestraat om niet verkochte spullen in ontvangst te nemen.

Verder nog het volgende.

  • Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van beveiligers, verkeersregelaars, politie, brandweer en organisatie op te volgen.
  • Het deelnemen aan de kindervrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico.
  • De Oranjevereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwaliteit en verkooptransacties van de kindervrijmarkt.
  • De kindervrijmarkt sluit uiterlijk om 15.00 uur!

Vanaf 15:00 uur zal het terrein worden opgeruimd en schoongemaakt en de schoonmakers moeten dat dan ook kunnen doen.

Tenslotte overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) meldt de Oranjevereniging Beverwijk dat bij de viering van Koningsdag 2023 op het parkeerterrein Halve Maan en het Stationsplein mogelijk foto- en video-opnames gemaakt worden. Door deelname of bezoek aan deze activiteiten, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Vanaf 15:00 uur zal het terrein worden opgeruimd en schoongemaakt en de schoonmakers moeten dat dan ook kunnen doen.

Bijgewerkt: 09 april 2023